Prawo
rodzinne

  • Prowadzenie spraw o rozwód lub separację
  • Sprawy o podział majątku wspólnego
  • Alimenty
  • Sprawy związane z władzą rodzicielską, w tym ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, decydowanie o istotnych sprawach dziecka
  • Reprezentowanie Klientów przed sądem w sprawach z zakresu prawa rodzinnego
  • Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa rodzinnego