Prawo
administracyjne

  • Opracowywanie odwołań od decyzji administracyjnych
  • Reprezentowanie Klientów przed urzędami i sądami w sprawach administracyjnych
  • Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego