O mnie

Jestem radcą prawnym. Ukończyłam Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studia magisterskie w języku francuskim Master II en droit privé (francuskie prawo prywatne) przy Université d’Orléans we Francji. Jestem absolwentką Szkoły prawa własności intelektualnej Centrum Praw Własności Intelektualnej, skupiającej praktyków w obszarze nowych technologii. W latach 2014-2016 byłam aplikantką radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, a w 2017 r. złożyłam z pozytywnym wynikiem egzamin zawodowy uzyskując wpis na listę radców prawnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w czasie studiów pracując jako wolontariuszka w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w sekcji Prawa Pracy i pomagając osobom, których materialny status nie pozwalał na korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej. Po studiach rozpoczęłam pracę jako referent prawny w jednostce administracji publicznej. Pracowałam także jako in-house lawyer (prawnik wewnętrzny) w międzynarodowym dziale prawnym korporacji. W różnym czasie współpracowałam z renomowanymi krakowskimi kancelariami radców prawnych i adwokatów. Od ponad dekady prowadzę cykliczny wykład z prawa autorskiego i ochrony dóbr osobistych dla fotografów.

Posługuję się językiem angielskim i biegle władam językiem francuskim.