Prawo 
własności intelektualnej

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie uzyskiwania i ochrony jak również przestrzegania praw  autorskich. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach  pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o  indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Prawo autorskie powstaje automatycznie – ochrona praw autorskich rozpoczyna się z chwilą ustalenia utworu, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności.

Kancelaria zapewnia pomoc prawną zarówno autorom jak i podmiotom korzystającym z utworów objętych ochroną praw autorskich.