Prawo pracy
i ubezpieczeń społecznych

  • Opracowanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych (umowa o pracę, regulamin pracy i wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji)
  • Prowadzenie postępowań o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związanych
  • Prowadzenie postępowań o wynagrodzenie za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
  • Sporządzanie porozumień i ugód w sprawach z zakresu prawa pracy
  • Reprezentacja Klientów przed organami administracji, takimi jak ZUS czy Państwowa Inspekcja Pracy
  • Doradztwo w zakresie prawa pracy