Prawo
cywilne

  • Sporządzanie, negocjowanie, opiniowanie umów (najem, sprzedaż, leasing, o dzieło, o roboty budowlane, darowizna, umowy kredytowe)
  • Dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynień i odzyskiwanie wierzytelności
  • Sprawy związane z księgami wieczystymi
  • Prowadzenie spraw o naruszenie dóbr osobistych
  • Reprezentowanie przed sądami w sprawach z zakresu prawa cywilnego
  • Doradztwo prawne w obszarze prawa cywilnego